Необходими документи за организация на кремация

Кремация от траурна агенция “Фюнеръл транс”

Контакти
  • Съобщение за смърт, издадено от личен лекар или болнично заведение, ако смъртта е настъпила в такова.
  • Разрешително за кремация, издадено от лекаря, който е констатирал смъртта.
  • Лична карта на починалия
  • Декларация от най-близкия родственик на починалия, че е съгласен тялото да бъде кремирано /типова бланка по образец/
  • Документ, доказващ роднинска връзка от попълнилия декларацията с починалото лице /в оригинал/, ако няма такъв документ, от общината по постоянен адрес на починалия, се изисква удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки на базата на вече издаден смъртен акт на сега починалия

Полагане на урна

Урната може да бъде положена в старо гробно място, за което се изискват същите документи при погребение в стар гроб. В този случай не е необходим санитарен период от 8 години след последното погребение.

Урната може да бъде положена в стара урнова ниша. Изискваните документи са същите както при полагането в старо гробно място.